Saradnja

Saradnja

Da ne bi došlo do problema prilikom postavljanja, montaže prohrom ograde, veoma je važno da izrada parapeta (betonskog zida) bude odrađena na pravi način. Takođe, kasnije postavljanje kamena, mermera, granita, fasade bude urađeno majstorski, da u lancu smenjivanja majstora završni deo bude ogledalo svega. I da postavljanje prohrom ograde bude sa lakoćom urađen, za sav taj rad mora da postoji saradnja između gazde, izvođača grubih radova (betoniranje) , keramičara, majstora za ogradu, električara, fasadera, molera, da ne bi na kraju bilo nerešivih problema. To se sve jednostavno rešava kroz saradnju i dogovor. Posebno treba obratiti pažnju tamo gde postoji svod, luk, polukrug, ako ih ima više da budu svi isti. Na kraju da bi sve bilo savršeno, mora da postoji saradnja, uvažavanje, dogovor svih.

Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Montaža prohromske kapije i ograde
Priprema za postavljanje prohromske ograde
Scroll